AXON PROTECTOR

Ochrona przeciwprzepięciowa systemów wideomonitoringu opartego na kamerach IP oraz przewodowych sieci komputerowych ethernet.

Prawie cała powierzchnia naszej planety pokryta jest siatką połączeń elektrycznych: oprócz sieci energo-elektrycznych w szybkim tempie rozrastają się sieci teleinformatyczne. Wszystkie sieci przewodowe narażone są na oddziaływanie przepięć elektrycznych, mogących być efektem działa-nia sił przyrody, jak i skutkiem ubocznym rozwoju techniki.
Największe zagrożenie pochodzi od naturalnych wyładowań atmosferycznych, gdyż wartości szczytowe prądu piorunowego mogą dochodzić do 100 kA.
Prąd impulsowy o tak wielkiej wartości indukuje potężne przepięcia w sieciach nawet w odległości kilkuset metrów od miejsca uderzenia pioruna.
Niemniej groźne w skutkach bywają efekty przepięć łączeniowych występujących w instalacjach elektrycznych.
Kolejnym często występującym, a rzadko uświadamianym źródłem przepięć elektrycznych jest elektryzowanie się izolowanych napowietrznych linii teletransmisyjnych, powodowane przez tarcie powietrza w czasie wietrznej i suchej pogody, zwłaszcza podczas mrozów.
AXON Protector to kompletne systemy zabezpieczeń przeznaczone do ochrony sieci komputerowych Ethernet a także systemów wideomonitoringu, bazujących na kamerach IP.
Do pobrania:AXON - Ochrona sieci WideoDo pobrania:AXON - Ochrona sieci Ethernet
Dodatkowe informacje:Ochrona przeciwprzepięciowa


VIDEOMONITORING CYFROWYW obrębie każdej pary zapewniona jest eliminacja przepięć pomiędzy liniami a pojawiający się ładunek odprowadzany jest do ziemi poprzez przewód ochronny PE. AXON NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego AXON NetProtector.
Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zacho-wanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. Ekran gniazd dołączony jest także do uziemienia.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON PoE NetProtector Professional przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzysta- ne pary przewodów. Urządzenie AXON PoE NetProtector Professional zawiera w sobie dwa tory – tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zabezpieczone są ele-mentami przeciwprzepięciowymi, które odprowa-dzają ładunek do ziemi, a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.
AXON PoE NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego urządzenia AXON PoE NetProtector. Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całaego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. Ekran gniazd dołączony jest także do uziemienia.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON AIR NetProtector Professional przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s., połączonych ze sobą poprzez kabel czteroparowy prowadzony na zewnątrz budynku. Urządzenie AXON AIR NetProtector Professional jest pierwszym stopniem ochrony dla połączeń napowietrznych. Urządzenie zabezpiecza każdy przewód w kablu czteroparowym i odprowadza przepięcia do ziemi. Warunkiem skutecznej pracy jest podłączenie do uziemienia lub do przewodu ochronnego PE.
Urządzenie AXON AIR NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego AXON AIR NetProtector. Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. AXON AIR NetProtector Professional może być stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej dowolnej transmisji wykorzystującej złącza sygnałowe typu RJ45 i napięciu pracy nieprzekraczającym napięcia maksymalnego Uc=150V.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:


VIDEOMONITORING ANALOGOWY

AXON Video Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w systemach analogowej telewizji przemysłowej takich jak kamery, monitory i rejestratory sygnału wizyjnego. AXON Video Protector zawiera w sobie elementy ochronne ograniczające przepięcia pojawiające się pomiędzy linią transmisyjną a przewodem ochronnym PE, umożliwiające odprowadzenie ładunku zakłócającego do ziemi.
W urządzeniu zastosowano także elementy ograniczające niebezpieczne napięcie mogące wystąpić między linią sygnałową a ekranem kabla.Dzięki temu AXON Video Protector wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. AXON Video Protector posiada metalową, ekranującą obudowę. Gniazdo BNC połączone jest bezpośrednio z obudową natomiast wtyk BNC zamontowany jest na 20cm odcinku kabla koncentrycznego. Przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz i nie jest połączony bezpośrednio z obudową.
AXON Video Protector jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON RS485 Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń elektronicznych pracujących w systemach sterowania kamerami przemysłowymi bazujących na transmisji RS485 lub jej odmianach o napięciu nie wyższym niż 5V. AXON RS485 Protector zawiera w sobie elementy ochronne ograniczające przepięcia pojawiające się pomiędzy liniami transmisyjnymi a przewodem ochronnym PE i jednocześnie odprowadzające ładunek zakłócający do ziemi. W urządzeniu zastosowano także elementy ograniczające niebezpieczne napięcie mogące wystąpić między liniami A i B.
Dzięki tak rozbudowanej protekcji AXON RS485 Protector wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia.
AXON RS485 Protector posiada metalową, ekranującą obudowę. Jako elementy łączeniowe zastosowano potrójne, odłączane złącza zaciskowe. Zaciski A i B służą do podłączania zabezpieczanych linii transmisyjnych, natomiast trzeci zacisk może być w razie potrzeby wykorzystany przez instalatora jako masa sygnałowa. Ten dodatkowy zacisk nie jest fabrycznie połączony z uziemieniem. Przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz i jest połączony bezpośrednio z obudową. AXON RS485 Protector jest ochronnikiem niesymetrycznym. Linię transmisyjną podłączamy do zacisków „Line” natomiast chronione urządzenia do złącza „Equip.” Należy także pamiętać, że warunkiem poprawnej pracy ochronnika jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON Power Video Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej kamer pracujących w systemach analogowej telewizji przemysłowej.
AXON Power Video Protector zawiera w sobie dwa tory ochronne. Jeden służy do ochrony linii sygnałowej video natomiast drugi zabezpiecza zasilanie zewnętrzne kamery.
W obu torach zastosowano rozbudowany system ochrony. Elementy ochronne odprowadzają ładunek zakłócający do ziemi a także ograniczają przepięcia mogące pojawić się pomiędzy liniami zarówno w torze sygnałowym jak i zasilania. Dzięki temu AXON Power Video Protector wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia.
AXON Power Video Protector posiada metalową, ekranującą obudowę. Gniazdo BNC połączone jest bezpośrednio z obudową natomiast wtyk BNC zamontowany jest na 20cm odcinku kabla koncentrycznego. Tor zasilania wyposażono w odłączane zaciski śrubowe. Wyprowadzony na zewnątrz przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową nie jest połączony bezpośrednio z obudową.
AXON Power Video Protector jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON Video Protector 16 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej analogowych urządzeń video-monitoringu takich jak kamery, monitory i rejestratory. AXON Video Protector 16 chroni szesnaście analogowych linii transmisyjnych na kablach koncentrycznych o impedancji 75 omów, zakończonych wtykami BNC. W urządzeniu zastosowano elementy ograniczające niebezpieczne napięcia między żyłą a ekranem kabla. Energia przepięć jest odprowadzana do ziemi przez przewód PE. Dzięki temu AXON Video Protector 16 wszechstronnie zabezpiecza dołączone do niego urządzenia. AXON Video Protector 16 posiada metalową obudowę i jest przeznaczony do montażu w szafie 19-calowej. Gniazda BNC nie są połączone bezpośrednio z obudową. Przewód uziemiający zakończony końcówką widełkową wyprowadzony jest na zewnątrz obudowy i jest połączony bezpośrednio z obudową. AXON Video Protector 16 jest ochronnikiem symetrycznym bez oznaczonego wejścia/wyjścia. Warunkiem jego poprawnej pracy jest podłączenie go do sprawnego uziemienia lub przewodu PE.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:


ETHERNET I ADSL

AXON NET Protector przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s. NET Protector zabezpiecza wszystkie cztery pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do "ziemi" i skutecznie eliminuje zakłócenia o charakterze przepięciowym mogące pojawić się w sieci Ethernet.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:W obrębie każdej pary zapewniona jest eliminacja przepięć pomiędzy liniami a pojawiający się ładunek odprowadzany jest do ziemi poprzez przewód ochronny PE. AXON NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego AXON NetProtector.
Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zacho-wanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. Ekran gniazd dołączony jest także do uziemienia.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON PoE Net Protector przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzystane pary przewodów. Urządzenie axon PoE Net Protector zawiera w sobie dwa tory - tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8).
Oba te tory zabezpieczone są elementami przeciwprzepięciowymi, które odprowadzają ładunek do "ziemi", a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON PoE NetProtector Professional przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100 Mb/s i zasilanych zdalnie poprzez niewykorzysta- ne pary przewodów. Urządzenie AXON PoE NetProtector Professional zawiera w sobie dwa tory – tor przesyłania danych (linie 1-2, 3-6) oraz tor zasilania (linie 4+5, 7+8). Oba te tory zabezpieczone są ele-mentami przeciwprzepięciowymi, które odprowa-dzają ładunek do ziemi, a także chronią linie pomiędzy sobą w obrębie pary przewodów. W celu zwiększenia obciążalności toru zasilania linia 4 jest zwarta z 5, a linia 7 z 8.
AXON PoE NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego urządzenia AXON PoE NetProtector. Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całaego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. Ekran gniazd dołączony jest także do uziemienia.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON NET Protector AIR przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s., połączonych ze sobą poprzez skrętkę biegnącą linią napowietrzną. Urządzenie axon NET Protector AIR jest pierwszym stopniem ochrony dla połączeń napowietrznych. Zabezpiecza ono każdy przewód w kablu czteroparowym i odprowadza ładunek elektryczny do ziemi.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON AIR NetProtector Professional przeznaczony jest do ochrony urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s., połączonych ze sobą poprzez kabel czteroparowy prowadzony na zewnątrz budynku. Urządzenie AXON AIR NetProtector Professional jest pierwszym stopniem ochrony dla połączeń napowietrznych. Urządzenie zabezpiecza każdy przewód w kablu czteroparowym i odprowadza przepięcia do ziemi. Warunkiem skutecznej pracy jest podłączenie do uziemienia lub do przewodu ochronnego PE.
Urządzenie AXON AIR NetProtector Professional jest wzmocnioną wersją popularnego AXON AIR NetProtector. Metalowa obudowa gwarantuje większą odporność na wszelkiego rodzaju narażenia mechaniczne oraz zapewnia ekranowanie całego układu ochronnego. Zastosowanie ekranowanych gniazd RJ45 pozwala na zachowanie ciągłości ekranu w przypadku stosowania skrętki STP. AXON AIR NetProtector Professional może być stosowany do ochrony przeciwprzepięciowej dowolnej transmisji wykorzystującej złącza sygnałowe typu RJ45 i napięciu pracy nieprzekraczającym napięcia maksymalnego Uc=150V.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON ADSL Protector przeznaczony jest do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do lini telekomunikacyjnej ADSL. To doskonałe zapezpieczenie modemu lub Access Point’a stosowanych w usłudze Neostrada.
Dodatkowe informacje:AXON multi NetProtector jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, takich jak: karty sieciowe, huby, switche, routery, itp.
Urządzenie to składa się z 8 niezależnych kanałów (wejście/wyjście), w obrębie których zabezpieczone są wszystkie cztery pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do ziemi.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON multi NetProtector RACK 24 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s, takich jak: karty sieciowe, huby, switche, routery, itp.
Urządzenie to składa się z 24 niezależnych kanałów (wejście/wyjście), w obrębie których zabezpieczone są wszystkie cztery pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do ziemi.
AXON multi NetProtector RACK 24 przeznaczony jest do zabudowy w szafie 19" jako moduł 1U.
Do pobrania:karta katalogowa
Dodatkowe informacje:AXON multi NetProtector miniRACK 9 jest wielokanałowym urządzeniem przeznaczonym do ochrony przeciwprzepięciowej urządzeń dołączonych do sieci Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
takich jak: karty sieciowe, huby, switche, routery, itp. Dodatkowo posiada 1 tor chroniony dla zewnętrznej lini ADSL.
Urządzenie to składa się z 8 niezależnych kanałów (wejście/wyjście), w obrębie których zabezpieczone są wszystkie cztery pary przewodów w skrętce UTP z odprowadzeniem ładunku do ziemi.
Również tor ADSL zapewnia odprowadzenie ładunku do ziemi z każdego przewodu.
AXON multi NetProtector miniRACK 9 przeznaczony jest do zabudowy w szafie 10" jako moduł 1U.
Dodatkowe informacje:

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...